Nieuws

20 januari 2024

JAARVERGADERING 2024

Verder lezen...

20 februari 2023

Belangrijke mededeling aan onze leden

Uitvaartverzorging Zwartemeer Betreft: bel altijd eerst het gratis meldnummer 0800 0242526 bij overlijden ———————————————————————————————- Zwartemeer, 10 januari 2023 Beste heer/mevrouw, U bent lid van onze uitvaartvereniging Uitvaartverzorging Zwartemeer. Onze uitvaarten voeren wij uit in nauwe samenwerking met UGNA te Coevorden. Heeft u naast uw lidmaatschap van Uitvaartverzorging Zwartemeer ook een aanvullende verzekering bij Yarden –…

Verder lezen...

1 februari 2023

Tarieven Uitvaartcentrum Zwartemeer

Gebruik van: Grote zaal koffietafel                                     € 110,00 Grote zaal Ceremonie/Afscheidsdienst           € 160,00 Geluidsinstallatie voor afspelen CD               € 15,00 USB opname afscheidsdienst                       …

Verder lezen...

Jaarvergadering 2023

UITNODIGING   U wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van deze verenigingen die zal worden gehouden op maandag, 13 maart 2023 in Uitvaartcentrum Zwartemeer, De Hemen 14, Zwartemeer. De vergadering begint om 20:00 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten deelt het bestuur u mee dat regulier aftredend is de heer  N. Schiphouwer en…

Verder lezen...

26 mei 2022

Jaarvergadering 13 juni 2022

UITNODIGING U wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van deze verenigingen die zal worden gehouden op maandag, 13 juni 2022 in het Uitvaartcentrum, De Hemen 14 , Zwartemeer. De vergadering begint om 19.30 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten deelt het bestuur u mee dat regulier aftredend zijn de heren H. Wittendorp, G…

Verder lezen...

17 januari 2022

Informatie over Jaarvergadering 2022

Geachte leden, Door de Covid19 lockdown maatregelen kunnen we u dit jaar geen uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering sturen, omdat bijeenkomsten als een ledenvergaderingen niet zijn toegestaan. Ook is het niet mogelijk om kascontroles uit te voeren. De vereniging heeft besloten dat we de komende Algemene Ledenvergadering gaan verplaatsen naar een later tijdstip wanneer het…

Verder lezen...

28 januari 2021

Informatie over Jaarvergadering

Geachte leden, Door de Covid19 lockdown maatregelen kunnen we dit jaar geen uitnodiging voor een jaarvergadering sturen, bijeenkomsten als een jaarvergaderingen zijn niet toegestaan. Ook is het niet mogelijk om kascontroles uit te voeren. De vereniging heeft besloten dat we de jaarvergadering gaan verplaatsen naar een later tijdstip wanneer het weer mogelijk is om dit…

Verder lezen...

25 september 2018

Uitvaartcentrum Zwartemeer na de verbouwing in 2019

Uitvaartcentrum Zwartemeer zal na de verbouwing in 2019 de volgende faciliteiten bieden: Het zowel van buiten als van binnen nieuw ingerichte gebouw van Uitvaartcentrum Zwartemeer is zoveel mogelijk afgestemd op haar bezoekers en hun emoties. Onze ervaring is dat dit bijdraagt aan een goed afscheid. Dat is belangrijk, want een goed verzorgd afscheid helpt je…

Verder lezen...

Uitvaartcentrum Zwartemeer De Kapel

Het oorspronkelijke kerkgebouw (Hervormde Jeugdkapel) is gebouwd in 1953 en in 1967 uitgebreid tot de huidige situatie in 2017. Behoudens het realiseren van een aula met opbaarruimte en een koeling is er in de afgelopen 50 jaar weinig veranderd aan het gebouw. Uitvaartverzorging Zwartemeer was sinds jaar en dag huurder van de aula en als…

Verder lezen...