Over ons

Ontstaansgeschiedenis van de vereniging

Reeds in 1923 werd er gesproken over het oprichten van een begrafenisvereniging in Zwartemeer. Op de vergadering van Buurtschap Onderlinge Hulp van 8 januari 1923 werd door de heer Lankhorst in herinnering gebracht dat het bestuur van Plaatselijk Belang van Zwartemeer gezinspeeld had op de oprichting van een begrafenisvereniging. Hoewel een dergelijke vereniging een aantal taken zou gaan overnemen, stond de Buurtschap er niet afwijzend tegenover. In maart van datzelfde jaar werd er door de Buurtschap een extra ledenvergadering belegd met als enige agendapunt de oprichting van een begrafenisvereniging.

Tijdens deze vergadering werd besloten de buurtschap niet op te heffen, ondanks de vermindering van taken. Bovendien zouden de vergoeding aan de leden niet bijgesteld worden. Daarnaast kreeg de nieuwe vereniging als start een bijdrage van 25 cent uit de kas van de Buurtschap. De begrafenisvereniging De Laatste Eer Zwartemeer werd uiteindelijk officieel opgericht op 3 maart 1925. Op de eerste vergadering waren 46 leden aanwezig. De leden besloten voor de dragers mantels te laten maken bij twee plaatselijke ondernemers: H. Hidding en J. Lubbers en de benodigde stof te kopen bij H. Santing en J. Savenije. De hoeden werden bij A. Cremers bestelt. Ook werd er besloten om de lijkwagen van de Lijkwagenvereniging uit Zwartemeer over te nemen. In het begin liepen de dragers in manchester broeken, maar in 1928 werden er pantalons aangeschaft. De heer J. Augusteyn maakte deze broeken. Voor het verzorgen en bewaren van de kleding werden vergoedingen betaald. In de jaarvergadering van 1934 werd bekend gemaakt dat er kledingstukken door de muizen waren aangevreten. Men besloot een goede kast aan te schaffen. In die jaren waren er ook problemen met de kwaliteit van de lijkkisten, die lieten nogal te wensen over. Het was soms zo erg dat de dragers geen grotere afstanden met de kist durfde te lopen.

De buurtschappen werden er in 1930 op gewezen solide kisten aan te schaffen. Behalve het probleem met de kisten kwam ook de kwaliteit van de kleding regelmatig ter sprake. In de jaarvergadering van 1946 werd geconstateerd dat de kwaliteit van de kleding van het personeel en ook de aankleding van het paard beneden de maat was. In 1959 is de vereniging van paard en wagen overgestapt op het gebruik van een lijkauto. Hiervoor werd een contract afgesloten met de firma Warringa. De lijkwagen werd naderhand verkocht voor 280 gulden. De begrafenisvereniging was niet alleen een vereniging voor de inwoners van Zwartemeer, ook mensen die buiten het dorp woonden mochten lid zijn. In het jaarverslag over 1946 werd duidelijk gezegd dat er geen grenzen mochten zijn tussen Zwartemeer, Klazienaveen en Barger-Compascuum. Dit punt is ook in latere jaarverslagen terug te vinden. Iedereen die lid is van de vereniging, kan lid blijven, waar hij of zij ook gaat wonen? In de loop van de jaren is de vereniging gestaag gegroeid van 1000 leden (zowel gezinnen als alleenstaanden) in 1951 naar ruim 2500 leden nu (ongeveer 5000 personen). De voorlaatste statuten van de vereniging dateerden van 18 februari 1975 en zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 60 van 17 september 1975.

In 2004 moest i.v.m. het bereiken van de 70-jarige leeftijd de penningmeester Rieks Lubben na 20 jaar penningmeesterschap stoppen als bestuurslid van de vereniging. Hij werd voor zijn inzet voor de begrafenisvereniging op Koninginnedag 2005 voorzien van een koninklijke onderscheiding, lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In de Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2009 zijn er de vernieuwde statuten van de vereniging en een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen waren dat we mede in verband met het feit dat internet een steeds belangrijkere plaats in het maatschappelijk leven is gaan innemen, het wijzigen van de naam en het vervallen verklaren van de 70-jarigen grens voor bestuurders.
De naam werd Uitvaartverzorging Zwartemeer waarmee de vereniging in het vervolg naar buiten zal treden. Maar de oorspronkelijke naam Begrafenis- en Creatievereniging De Laatste Eer Zwartemeer e.o. is in het statuut wel behouden gebleven.
Omdat wettelijk een leeftijdsgrens instellen juridisch als discriminatie wordt betiteld is de leeftijdsgrens van 70 jaar afgeschaft.

Gebruikte bronnen en literatuur:
Zwartemeer 125 jaar jong
Verslagen in de Emmer Couranten
Archief van de vereniging