Uitvaartcentrum Zwartemeer De Kapel

Het oorspronkelijke kerkgebouw (Hervormde Jeugdkapel) is gebouwd in 1953 en in 1967 uitgebreid tot de huidige situatie in 2017. Behoudens het realiseren van een aula met opbaarruimte en een koeling is er in de afgelopen 50 jaar weinig veranderd aan het gebouw.

Uitvaartverzorging Zwartemeer was sinds jaar en dag huurder van de aula en als zodanig de eerste koper van het gebouw. Op 1 december 2017 is De Kapel door Uitvaartverzorging aangekocht en ondergebracht in de Beheerstichting De Kapel.

De Beheerstichting De Kapel is voornemens het gebouw te verbouwen tot een modern Uitvaartcentrum, dat de naam “Uitvaartcentrum Zwartemeer De Kapel” zal krijgen.

De architect heeft het volgende programma van eisen meegekregen:

 1. Creëer een uitnodigende publieksingang aan de noordzijde (Parkeerplaats) met automatische deuren
 2. Creëer een centrale hal met eventueel een garderobe
 3. Creëer twee opbaarruimtes toegankelijk vanuit de centrale hal en de koeling
 4. De opbaarruimtes afzonderlijk toegankelijk maken middels tijdelijk uit te geven 24/7 toegangspasje.
 5. Creëer een ruimte die zowel als koffiekamer, afscheids- en erediensten gebruikt kan worden, eventueel (deels) gescheiden door een schuifwand (50 tot 100 personen)
 6. Deze grootste ruimte voorzien van geluid-, opname- en presentatiesysteem(en)
 7. Creëer een keukenvoorziening die aansluit op de koffiekamer
 8. Creëer een toiletvoorziening voor dames, heren en een invalidentoilet met baby verzorgingstafel
 9. Creëer een (kleine) kantoorruimte voor de beheerder(s)
 10. Overige ruimte(s) doelmatig inrichten voor zoveel mogelijke multifunctioneel gebruik, zoals bv een vergaderruimte voor ca 25 personen
 11. Denk aan opslagruimte(s) voor meubels en voorraden
 12. Geheel voorzien van een doelmatig ventilatiesysteem, eventueel koeling/airco
 13. Cv-installatie aanpassen aan nieuwe inrichting (vloerverwarming?)
 14. Elektra installatie aanpassen aan nieuwe inrichting (meterkast) energiezuinige verlichting (LED)
 15. Geheel voorzien van toegangverlening-, brandmeld-, noodverlichting- en inbraakalarminstallatie
 16. Aandacht voor warmte- en geluidwerende isolatie (vloer, dak en wanden)
 17. Kelder en podium kunnen vervallen (alleen CV-ruimte behouden)
 18. Inrichtingsplan opstellen passend in het geheel

Onderzoek mogelijkheden:

 1. Verwijderen bomenrij langs de Mollemastraat i.v.m. overlast door vallend blad en verstopping hemelwaterafvoeren (eigendom gemeente)
 2. Plaatsing zonnepanelen op de zuidkant
 3. Herinrichting van de parkeerplaats (eigendom gemeente)
 4. Beplanting rondom het gebouw
 5. Verlichting rondom gebouw en parkeerplaats
 6. Mogelijkheden om energieneutraal te bouwen b.v. door elektrische verwarming d.m.v. zonnepanelen of vloerverwarming d.m.v. warmtewisselaar en aardwarmte