Privacy beleid

PRIVACY BELEID VAN UITVAARTVERZORGING ZWARTEMEER EN BUURTSCHAP

 

Privacy beleid van Uitvaartverzorging Zwartemeer.

In het kader van de AVG dat vanaf 25 mei 2018 van kracht is, hebben wij een privacy beleid opgesteld.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en hoe u een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Registratie persoonsgegevens
Uitvaartverzorging Zwartemeer verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze aan ons zijn verstrekt. Uitvaartverzorging Zwartemeer verwerkt zogenaamde ‘Gewone persoonsgegevens’ en geen bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.
Uitvaartverzorging Zwartemeer verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende 2 grondslagen:
-Toestemming van de betrokken persoon.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de instandhouding van een ledenadministratie..
Hierbij worden de volgende criteria in aanmerking genomen:
-Vrijelijk gegeven: betrokkenen hebben vrijelijk toestemming verleend en zijn niet onder druk gezet voor het geven van toestemming.

Geïnformeerd: betrokkenen zijn daarbij geïnformeerd over de identiteit van Uitvaartverzorging Zwartemeer. Ons privacy statement en algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website.

Uitvaartverzorging Zwartemeer legt (persoons)gegevens vast voor de volgende doeleinden:
Het voeren een financiële administratie voor het afhandelen van betalingen.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van Cookies om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op bezoekers. Wij gebruiken alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en voorkeursinstellingen van bezoekers onthouden. U bent niet verplicht cookies te accepteren. Onze website werkt ook zonder gebruik van cookies. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Derden en sociaal media
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien deze nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uitvaartverzorging Zwartemeer verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Gegevensbeveiliging
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ingeval een data lek ontdekt wordt, zullen wij deze melden bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP). Indien er een vermoeden is van slechte beveiliging of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ De heer J.H. Wittendorp van Uitvaartverzorging Zwartemeer .

Rechten betrokkenen / toestemming
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@uvvz.nl. Een dergelijk verzoek zullen wij binnen een week afhandelen.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP).

 

Privacy beleid van Buurtschap Helpt Elkander Zwartemeer.

In het kader van de AVG dat vanaf 25 mei 2018 van kracht is, hebben wij een privacy beleid opgesteld.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en hoe u een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Registratie persoonsgegevens
Buurtschap helpt Elkander verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze aan ons zijn verstrekt. Buurtschap helpt Elkander verwerkt zogenaamde ‘Gewone persoonsgegevens’ en geen bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.
Buurtschap helpt Elkander verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende 2 grondslagen:
-Toestemming van de betrokken persoon.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de instandhouding van een ledenadministratie..
Hierbij worden de volgende criteria in aanmerking genomen:
-Vrijelijk gegeven: betrokkenen hebben vrijelijk toestemming verleend en zijn niet onder druk gezet voor het geven van toestemming.

Geïnformeerd: betrokkenen zijn daarbij geïnformeerd over de identiteit van Buurtschap Helpt Elkander. Ons privacy statement en algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website.

Buurtschap helpt Elkander legt (persoons)gegevens vast voor de volgende doeleinden:
Het voeren een financiële administratie voor het afhandelen van betalingen.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van Cookies om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op bezoekers. Wij gebruiken alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en voorkeursinstellingen van bezoekers onthouden. U bent niet verplicht cookies te accepteren. Onze website werkt ook zonder gebruik van cookies. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Derden en sociaal media
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien deze nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Buurtschap helpt Elkander verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Gegevensbeveiliging
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ingeval een data lek ontdekt wordt, zullen wij deze melden bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP). Indien er een vermoeden is van slechte beveiliging of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ De heer J.H. Wittendorp van Buurtschap helpt Elkander Zwartemeer..

Rechten betrokkenen / toestemming
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@uvvz.nl. Een dergelijk verzoek zullen wij binnen een week afhandelen.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP).