Belangrijke mededeling aan onze leden

Uitvaartverzorging Zwartemeer

Betreft: bel altijd eerst het gratis meldnummer 0800 0242526 bij overlijden

———————————————————————————————-

Zwartemeer, 10 januari 2023

Beste heer/mevrouw,

U bent lid van onze uitvaartvereniging Uitvaartverzorging Zwartemeer. Onze uitvaarten voeren wij uit in nauwe samenwerking met UGNA te Coevorden.

Heeft u naast uw lidmaatschap van Uitvaartverzorging Zwartemeer ook een aanvullende verzekering bij Yarden – nu DELA – dan is deze brief van groot belang voor u. Leest u, als dat het geval is, deze brief goed door en bewaar dit schrijven bij uw papieren omtrent uw overlijden.

Ontwikkeling:

In 2021 is Yarden Uitvaartverzekeringen overgenomen door DELA Uitvaart-verzorging en -verzekering. DELA is niet alleen verzekeraar, maar verzorgt net als Uitvaartverzorging Zwartemeer en UGNA ook uitvaarten. Goed samenwerken met heldere afspraken is daarom belangrijk, vooral voor u als lid en verzekerde. Dit zoals vóór overname ook het geval was.

Ontstane situatie:

In de  afgelopen periode is gebleken dat DELA niet bereid is de klantvriendelijke afspraken die we als uitvaartvereniging met Yarden hadden over te nemen.

Dit kan voor u onaangename gevolgen hebben. Wanneer u na een overlijden niet onze uitvaartvereniging maar DELA hierover informeert, neemt deze, zonder overleg met Uitvaartverzorging Zwartemeer, de verzorging van de uitvaart volledig op zich. Daarvoor hanteert DELA als commercieel bedrijf fors hogere tarieven dan wij als uitvaartvereniging. Bovendien vervalt de gratis verzorging en gratis gebruik van ons Uitvaartcentrum als de uitvaart niet door of namens onze uitvaartvereniging wordt verzorgd. Zie uw ledenkaart.

Dringend advies:

Om dit te voorkomen adviseren wij u dringend bij een overlijden allereerst te bellen met het ons gratis meldnummer van UGNA: tel.: 0800 0242526.

Namens onze vereniging verzorgt UGNA dan samen met ons personeel de gratis verzorging en uitvaart tegen onze vriendelijke verenigingstarieven én vanzelfsprekend met aftrek van uw ledenvergoeding. UGNA neemt voor de uitkering van de aanvullende verzekering contact op met DELA en regelen verder de financiële afwikkeling van de uitvaart. Op deze manier ontzorgen wij u zoals u van ons mag verwachten.

Te nemen acties:

Bent u als lid van Uitvaartverzorging Zwartemeer en aanvullend verzekerd bij Yarden – nu DELA – dan verzoeken wij u als volgt te handelen bij overlijden:

1       U belt het gratis meldnummer van UGNA: 0800 0242526. Namens onze vereniging verzorgt UGNA samen met ons personeel de uitvaart, mét ledenvergoeding en vriendelijke verenigingstarieven.

2       Wij nemen voor u contact op met DELA, de verzekeraar van uw aanvullende verzekering en regelen met DELA de financiële afwikkeling van de uitvaart.

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken op het nummer 0591-390445 of via info@uvvz.nl.

Bestuur van Uitvaartverzorging Zwartemeer

Met vriendelijke groeten

Henrie Wittendorp, voorzitter