Informatie over Jaarvergadering

Geachte leden,

Door de Covid19 lockdown maatregelen kunnen we dit jaar geen uitnodiging voor een jaarvergadering sturen, bijeenkomsten als een jaarvergaderingen zijn niet toegestaan. Ook is het niet mogelijk om kascontroles uit te voeren. De vereniging heeft besloten dat we de jaarvergadering gaan verplaatsen naar een later tijdstip wanneer het weer mogelijk is om dit verantwoord te doen.

Uitvaartverzorging Zwartemeer heeft duidelijk gemerkt dat er een Covid 19 crisis is. Afgelopen jaar zijn 70 leden van ons overleden waarvan ± 15 aan corona. We sluiten het jaar af met een verlies van ruim € 20000,– Het totaal aantal overledenen heeft dit verlies voornamelijk veroorzaakt. Het resultaat van de Rabo certificaten van 5100,– Euro heeft het verlies beperkt. Aangezien de Covid 19 crisis ook in 2021 nog steeds aanwezig is zijn we genoodzaakt de contributie aan te passen. (verderop leest u de nieuwe tarieven)

Buurtschap Helpt Elkander heeft ook hinder ondervonden maar de gevolgen zijn hier niet zo groot. Agelopen jaar hebben we een positief saldo van € 13580,–. Dit positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door het beleggingsresultaat van de Rabo certificaten.

Uitvaartcentrum Zwartemeer.
De verbouwing van het uitvaartcentrum is veel duurder uitgevallen dan we hadden ingepland.
De verbouwing op zich ziet er perfect uit. De grote zaal is voorzien van allerlei moderne apparatuur (verwarming en airco) en Ledverlichting en voorzien van nieuw meubilair. De twee kleine condoleance-zalen zijn ook voorzien van Led verlichting en nieuwe installaties voor verwarming en airco. Ook de koeling is voorzien van een nieuwe moderne koelinstallatie.
Ondanks bovenstaande heeft het uitvaartcentrum het jaar positief afgesloten met een positief saldo van ruim € 4300,– op de exploitatie.
Het aantal opbaringen over 2020 waren duidelijk veel meer dan in 2019.
Uiteraard heeft de Covid 19 crisis ook gevolgen voor het uitvaartcentrum. Het aantal opbaringen zijn dan wel positief, maar de horeca omzet en verhuur van het zalen gedeelte van het centrum is zo’n 50 % minder t.o.v. 2019. Het omzetverlies op de horeca heeft meer effect gehad op het huidige exploitatie resultaat.

Voorlopig zullen alle door ons te verzorgen uitvaarten worden uitgevoerd met in achtneming van alle door de overheid aangegeven maatregelen. De uitvaartleider zal zoveel mogelijk telefonisch met de nabestaanden overleggen. Ons personeel zal beschermende maatregelen treffen bij de verzorging van de overledene. Tijdens condoleancebezoek en uitvaartplechtigheid wordt iedereen verzocht 1,5 m afstand te houden, een neus-mondkapje te dragen bij binnenkomst van het Uitvaartcentrum. Bij de voordeur staat een automaat voor het ontsmetten van de handen. Iedereen wordt via pijlen verzocht de aangegeven looproutes te volgen. Bij de uitvaartplechtigheid mag maximaal 30 personen aanwezig zijn. Aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Het bestuur van Uitvaartverzorging Zwartemeer
Het bestuur van Buurtschap Helpt Elkander

Wat doet Uitvaartverzorging Zwartemeer:

Verzorging:
De vereniging heeft ten doel de nabestaanden van een overledene bij te staan, behulpzaam te zijn en te adviseren bij alle activiteiten verband houdend met het overlijden. Zij draagt zorg voor een volledige uitvoering van een begrafenis of crematie. De vereniging verleent haar diensten met deskundig personeel en zonder winstoogmerk.

Vergoeding (natura):
De vereniging vergoedt de kosten voor:
– opbaring in eigen Uitvaartcentrum Zwartemeer
– alle ritten van de rouwauto
– ophalen stoffelijk overschot van elk verblijfadres binnen Nederland en binnen een afstand van 50 kilometer gerekend vanaf grensovergang Zwartemeer/Schöninghsdorf
– 2 koffieschenkers(sters)
– uitvaartleider, afleggers(sters) en dragers
– condoleance register van vereniging
– Mobiele geluidsinstallatie begraafplaats
– de vereniging verstrekt een vergoeding voor de kosten van een overlijden in een ziekenhuis
Uitkering:
De Uitvaartvereniging verstrekt een korting op de nota voor overige kosten ter hoogte van:
– Leden tot 18 jaar € 1200,00 uitgezonderd kindje tot 1 jaar, hiervoor bedraagt de
korting € 380,00
– Voor overige leden met pakket: standaard € 1200,–
plus € 2000,–
extra € 3500,–
– Buurtschap Helpt Elkander verstrekt een uitkering van € 900,–

Meer informatie over de begrafenisvereniging is te vinden op: www.uvvz.nl

Contributies Uitvaartverzorging Zwartemeer:
De contributie voor het jaar 2021 is.
Standaard pakket: gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 80,–
Alleenstaande € 40,–
Plus pakket: gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 106,–
alleenstaande € 53,–
Extra pakket: gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 210,–
alleenstaande € 105,–

Contributies Buurtschap Helpt Elkander:
De contributie voor het jaar 2021 is.
Gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 30,00
Alleenstaanden van 18 tot 25 jaar € 15,00

Het bestuur:
J.H. Wittendorp: voorzitter 0591 390445
H.H. Kramer: secretaris 0591 315211 W. Schimmel: lid
N. Schiphouwer: penningmstr. 0591 317341 J.H. Gerth: lid
G. Falke: ledenadministratie 06 53680952 B. Kuipers-Veenstra:lid

Uitvaartleider 0524 515899 of 0800 0242526 (beide nrs. zijn dag en nacht bereikbaar)
Bij verhuizing wordt u dringend verzocht uw nieuwe adres door te geven aan de ledenadministrateur.
Ook de geboorte van een kind moet u bij hem aanmelden. U kunt hiervoor het bijgevoegd mutatie formulier gebruiken. Vul het formulier volledig in en stuur deze op naar: Ledenadministratie, t.a.v. de heer G. Falke, Klepel 145, 7811 KT Emmen. (voldoende frankeren) Voor eventuele vragen is hij telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Wijzigingen zijn ook door te geven via: www.uvvz.nl