Jaarvergadering 13 juni 2022

UITNODIGING

U wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van deze verenigingen die zal
worden gehouden op maandag, 13 juni 2022 in het Uitvaartcentrum, De Hemen 14 , Zwartemeer.
De vergadering begint om 19.30 uur.
Naast de gebruikelijke agendapunten deelt het bestuur u mee dat regulier aftredend zijn de heren H. Wittendorp,
G Falke en W Schimmel.
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot één dag voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aanmelden
bij de secretaris.

Agenda ledenvergadering Buurtschap Helpt Elkander

Datum: maandag 13 juni 2022
Plaats: De Kapel te Zwartemeer
Aanvang: 19.30 uur
01 opening
02 mededelingen en ingekomen stukken
03 notulen van de ledenvergadering van 24 februari 2020
04 jaaroverzicht 2020 en 2021 / begroting 2021 en 2022
05 verslag kascommissie
06 decharge verlening voor gevoerd beleid over jaar 2020 en 2021
` 07 bestuursverkiezing (Bonita Veenstra is een nieuwe kandidaat)
08 rondvraag
09 sluiting.

Agenda ledenvergadering Uitvaartverzorging Zwartemeer
01 opening
02 mededelingen en ingekomen stukken
03 notulen van de ledenvergadering van 24 februari 2020
04 jaaroverzicht 2020 en 2021 / begroting 2021 en 2022
05 verslag kascommissie
06 decharge verlening voor gevoerd beleid over jaar 2020 en 2021
07 verkiezing kascontrole commissie:
08 bestuursverkiezing (Bonita Veenstra is een nieuwe kandidaat)
09 rondvraag
10 sluiting 22.00 uur.

Het bestuur:
J.H. Wittendorp: voorzitter 0591 390445
H.H. Kramer: secretaris 0591 315211 W. Schimmel: lid
N. Schiphouwer: penningmstr. 0591 317341 J.H. Gerth: lid
G. Falke: ledenadministratie 06 53680952

Uitvaartleider 0524 515899 of 0800 0242526 (beide nrs. zijn dag en nacht bereikbaar)
Bij verhuizing wordt u dringend verzocht uw nieuwe adres door te geven aan de ledenadministrateur.
Ook de geboorte van een kind moet u bij hem aanmelden. U kunt hiervoor het bijgevoegd mutatie formulier gebruiken. Vul het formulier volledig in en stuur deze op naar: Ledenadministratie, t.a.v. de heer G. Falke, Klepel 145, 7811 KT Emmen. Voor eventuele vragen is hij telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Wijzigingen zijn ook door te geven via onze web-site: www.uvvz.nl