Direct regelen na overlijden

Hieronder treft u een checklist aan van de belangrijkste zaken die direct na een overlijden geregeld moeten worden.

direct regelen

 • Arts waarschuwen (bij een overlijden in een ziekenhuis of zorgcentrum wordt deze meestal automatisch in kennis gesteld)
 • Informeer familie, vrienden en/of iedereen die voor u van belang is
 • Bellen met 0524 51 58 99 of 0800 02 42 526 om overlijden te melden waarna direct een uitvaartleider(ster) van UGNA bij u komt om e.e.a. te regelen.

klaarleggen en/of opzoeken

 • Kleding voor de overledene
 • Trouwboekje (indien aanwezig) en identiteitsbewijs/paspoort
 • Eventueel beschreven laatste wensen (wensenboekje)
 • Donorcodicil? Uw huisarts kan u hierbij helpen
 • Testament of wilsbeschikking? Navragen kan bij: Centraal Testamenten Register 0900 114 4114; Controleer altijd of er een testament is, dat biedt direct duidelijkheid.
 • Lidmaatschapskaart Uitvaartverzorging Zwartemeer en/of Buurtschap Helpt Elkander of van andere uitvaart- of begrafenisvereniging
 • Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekering(en)
 • Adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten

In overleg met U zorgt de uitvaartleider(ster) voor:

 • De laatste verzorging van de overledene. Dit kunnen wij volledig of samen met u doen
 • De opbaring in Uitvaartcentrum Zwartemeer (gratis voor leden), thuis of in een ander uitvaartcentrum
 • Het volledig vastleggen en regelen van alle wensen m.b.t. de organisatie van de uitvaart
 • Condoleance-bezoek(en) in Uitvaartcentrum Zwartemeer, eventueel met koffietafel
 • Het volledige drukwerk (rouwkaarten, bidprentjes, liturgie)
 • De aangifte van overlijden op het gemeentehuis in de gemeente waar het overlijden plaatsvond
 • Het regelen van alle wettelijke verplichtingen
 • De volledige uitvoering van de uitvaart, begrafenis of crematie

Bij alles wat de uitvaartleider(ster) samen met U regelt, staan de wensen van de overledene en van U als nabestaande centraal. De uitvaartleider probeert U zoveel mogelijk te adviseren en te begeleiden, maar vindt het belangrijk dat U de ruimte krijgt in het maken van alle soms moeilijke beslissingen.

Waar moet u als nabestaande zelf zorg voor dragen.

Belangrijke instanties informeren:

 • Thuiszorgorganisatie (b.v. Icare)
 • Werkgever of uitkeringsinstantie
 • Bank en/of het pensioenfonds
 • Verhuurder of woningbouwvereniging
 • Eventuele kredietverstrekkers van leningen en/of hypotheek
 • Via www.opzegdienst.nl om veel abonnementen en lidmaatschappen op te zeggen. Bankafschriften geven vaak inzicht in welke abonnementen en lidmaatschappen er lopen.
 • Denk ook aan stopzetten van automatische incasso’s en machtigingen bij de banken of ontvangers.
 • Verklaring van erfrecht, eventueel met boedelvolmacht. Nodig om bijvoorbeeld een geblokkeerde rekening op te heffen. Regelen via de notaris.
 • Voogdij minderjarige kinderen
 • Ondersteuning nodig? Regel thuiszorg of gezinshulp.
 • Post door laten sturen.
 • Social media (laten) verwijderen of ‘in memoriam’.
 • Inboedel inventariseren en verdelen. Eventueel naar een opkoper of 2e handszaak voor hergebruik.
 • Koninklijke onderscheiding? Versierselen retour: www.lintjes.nl

Overheid en uitkeringen

 • Als u recht heeft op een overlijdensuitkering ontvangt u automatisch bericht van het UWV of SVB. Nabestaanden of wezenpensioen.
 • Komt u in aanmerking voor: Subsidieregelingen na wegvallen inkomen? Sociale uitkering? Zorgtoeslag? Tegemoetkoming in de studiekosten? Verlaging van belastingtarieven en/of huursubsidie?
 • Verzekeringen en belastingen. Zijn de verzekeringen nu premievrij?
 • Belastingzaken: aangifte inkomstenbelasting en successierecht.

Bank

 • Tenaamstelling: Erven van… Banksaldi per overlijdensdatum.
 • Openstaande posten.
 • Rekeningen opheffen.
 • Lopende schulden?
 • Kwijtschelding mogelijk?
 • Bankkluis?
 • Vraag (financieel) advies.
 • Regelen: onroerend goed, effecten en effectendepots.
 • Buitenlandse bankrekeningen en/of beleggingen.

Staat je vraag er niet tussen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.