Buurtschap

Het doel van de vereniging is om financiële bijstand te verlenen na het overlijden van een lid. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het heffen van periodieke bijdragen van de leden, de contributie. De gereserveerde gelden worden renderend belegd om daarmee de uitkeringen te versterken.

  • Vergoeding van € 900,-

Contributie

Situatie Prijs
Gezin (man en vrouw evt. met kinderen) € 30,00 per jaar
Alleenstaanden tussen 18 en 25 jaar € 15.00 per jaar

*Kinderen gaan vanaf het jaar dat ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, contributie betalen.