Leden vergadering 27 Februarie 2017 op: 14-02-2017 20:46

 Op  maandag 27 februari 2017 om 19;30 uur is er weer de jaarlijkse ledenvergeadering in de Meerstal te Zwartemeer.

Agenda ledenvergadering Buurtschap Helpt Elkander

Datum: maandag 27 februari 2017
Plaats: Dorpshuis “De Meerstal” te Zwartemeer
Aanvang: 19.30 uur
01 opening
02 mededelingen en ingekomen stukken
03 notulen van de ledenvergadering van 22 februari 2016
04 jaaroverzicht 2016 / begroting 2017
05 verslag kascommissie
06 decharge verlening voor gevoerd beleid over jaar 2016
` 07 Huishoudelijk reglement

Agenda ledenvergadering Uitvaartverzorging Zwartemeer
01 opening
02 mededelingen en ingekomen stukken
03 notulen van de ledenvergadering van 22 februari 2016
04 jaaroverzicht 2016 / begroting 2017
05 verslag kascommissie
06 decharge verlening voor gevoerd beleid over jaar 2016
07 aanpassing contributie per 1 januari 2017
08 verkiezing kascontrole commissie: aftredend de heer Brockmann
09 bestuursverkiezing
10 mandaat ledenvergadering i.v.m. eventuele ontwikkeling NH kapel
11 rondvraag
12 sluiting 22.00 uur.

Datum ledenvergadering 27 Februarie op: 14-02-2017 20:41

 In de Dorpskrant Natuurlijk Zwartemeer is per ongeluk een verkeerde datum voor de leden vergadering vermeld. De juiste datum is dus 27 Februarie om 19:30 uur