Veelgestelde vragen

m. Onderhoud van de graven

Het beheer van de begraafplaatsen in het algemeen, het schoonhouden van de graven (bijvoorbeeld het grind zeven en het spuiten tegen alg), de directe omgeving van de graven, de zorg dat letters van gedenktekens leesbaar blijven en het onderhoud van winterharde beplantingen van de grafbedekking wordt door de gemeente uitgevoerd. Bovendien worden verwaarloosde, niet-blijvende beplantingen en verwelkte losse bloemen, planten en kransen en dergelijke van een graf verwijderd en spoelgaten gedicht. Allemaal werkzaamheden van de eigen gemeentelijke grafdelvers/beheerders. Voor al dit werk wordt een verplichte afkoopsom geheven voor een gelijke periode als bij de grafuitgifte c.q. tuinurnuitgifte. Bij verlenging gaat de afkoopperiode gelijk op met de verlengingsperiode.

Een rechthebbende op een eigen graf is verplicht om de grafbedekking in goede staat te houden. Dat is hierbij geen taak voor de gemeente; herstel dan wel reparatie valt dan ook niet onder gemeentelijk onderhoud, dat is dus voor de familie c.q. nabestaanden zelf. Bij nalatigheid verwijdert de gemeente - na overleg en onder voorwaarden - de grafbedekking.

De kenmerken

Alle kenmerken van een eigen en een algemeen graf worden hier nog eens op een rijtje gezet.

Particulier graf
- uitgifte voor 20 jaar
- kan steeds met 10 jaar verlengd worden
- grafkelder is mogelijk
- rechthebbende beslist wie er begraven wordt
- bijzetten asbus is mogelijk onder voorwaarden
- vrije keuze in soort grafbedekking

Algemeen graf
- beschikbaarstelling voor 10 jaar
- verlenging niet mogelijk; in principe na 20 jaar geruimd
- grafkelder niet mogelijk
- gemeente beslist wie waar begraven wordt
- bij twee-diep begraven twee overledenen uit verschillende families in één graf
- bijzetten asbus niet mogelijk
- grafbedekking standaard

Algemene informatie

Tijden van begraven en asbezorging
Begrafenissen en asbezorging kunnen in de gemeente Emmen plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op zaterdag geldt een hoger tarief. Slechts in bijzondere gevallen kan, na overleg met de gemeente, van deze tijden worden afgeweken. Bij nietnakomen van de vastgestelde tijden kan een extra bedrag in rekening worden gebracht.

Bezoektijden van de begraafplaatsen
De begraafplaatsen zijn overal in de gemeente Emmen het hele jaar door kosteloos toegankelijk voor het publiek. In de maanden oktober tot en met maart dagelijks vanaf 09.00 uur tot één uur voor zonsondergang en gedurende de maanden april tot en met september is dat vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur. Kinderen beneden de 15 jaar worden zonder begeleiding niet toegelaten. Bezoekers dienen overigens ten allen tijde de aanwijzigingen van de grafdelvers op te volgen.

Er mag - anders dan ten behoeve van begrafenissen en voertuigen voor onderhoudswerkzaamheden - niet met motorvoertuigen op de begraafplaatsen worden gereden. Indien er wel moet worden gereden dan is de maximum snelheid 10 km per uur.


Terug naar veelgestelde vragen