Veelgestelde vragen

l. Urnen

Bijzetten, bewaren of verstrooien
Na een crematie wordt de as van een overledene geborgen in een asbus. Gedurende één maand wordt deze bewaard in het crematorium. Daarna kan de as een definitieve bestemming worden gegeven. Wettelijk bestaan hiervoor twee mogelijkheden: bijzetten of verstrooien. Verstrooien is definitief. Bijzetten houdt in dat de asbus 'ergens' geplaatst wordt. Buiten de mogelijkheden die het crematorium biedt bestaan er verschillende mogelijkheden om de as bij te zetten op de diverse begraafplaatsen in de gemeente. De bijzetting van de asbus vindt altijd plaats na overleg met en in aanwezigheid van de grafdelver op de betreffende begraafplaats.

In de gemeente Emmen kent iedere algemene begraafplaats een urnentuin. Nabestaanden kunnen hier een urnenkeldertje huren met afdekplaat, waarin in de regel twee asbussen geplaatst worden, soms drie. Dit soort urnenruimte is alleen te huur voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan telkens met 10 jaar worden verlengd.

Op de begraafplaats in Weiteveen is ook een urnenmuur aanwezig. Dit is een speciaal opgetrokken muur waarin zich nissen bevinden. Hiervoor gelden dezelfde huurregels en huurperiodes als bij de urnenkeldertjes. In elke nis kunnen 2 asbussen - met of zonder sierurn - worden bijgezet. Gedenktekens voor het aanbrengen van opschriften of figuraties worden hierbij door de gemeente beschikbaar gesteld.

Verder kan ook nog een asbus geplaatst worden in een eigen graf, echter alleen in die gevallen als men reeds over een eigen graf beschikt.

Voor het aanbrengen of plaatsen van een grafbedekking op een urnengraf is - net als bij een 'normale' begrafenis - ook vergunning nodig van de gemeente.
De afmeting daarvan is 40 bij 40 centimeter, te plaatsen op een sokkeltje en de hoogte is bepaald op maximaal 25 centimeter.
De rechthebbende mag eventueel een extra grondplaat laten aanbrengen die niet groter is dan 1 bij 1 meter. In verband met de beschikbare ruimte kan het voorkomen dat er soms andere afmetingen worden gehanteerd. Voor het aanbrengen van gedenktekens in of aan de enige urnenmuur op de begraafplaats in Weiteveen (zie hiervoor) gelden afzonderlijke regels.

Op het begraafpark 'Oeverse Bos' is een ruimte aangelegd waar afwijkende monumenten geplaatst kunnen worden.

Door de gemeente is vastgesteld welke soort graniet gebruikt mag worden voor alle monumenten. Daarover kan men u bij de gemeente precies informeren.
De afdeling DNW kan u verder over de gang van zaken en verdere voorwaarden voor plaatsing én de rol van de grafdelvers informeren.

Asverstrooiingen
Het verstrooien van as kan op elke openbare begraafplaats. Mensen moeten dit kenbaar maken bij het crematorium op het bestemmingsformulier. De as wordt dan in aanwezigheid met onze beheerder verstrooidTerug naar veelgestelde vragen