Veelgestelde vragen

j. Grafkeuze

Een van de belangrijkste beslissingen die genomen moet worden na een overlijden is de keuze van het soort graf. In de gemeente Emmen kan gekozen worden voor een 'eigen graf', een 'algemeen graf' of - en dat alleen op begraafpark 'Oeverse Bos' op beperkte schaal - een familiegraf.

Particuliere graven
Particuliere graven zijn graven waar een uitsluitend recht van een natuurlijk of een rechtspersoon op rust. Dat houdt in dat de rechthebbende bepaalt wie er in dat graf wordt begraven of van wie de asbus daarin wordt bijgezet.
In de gemeente Emmen is het in de buitendorpen regel dat er in een eigen graf één overledene wordt begraven. In de plaats Emmen geldt dat ook, maar het is daarnaast op de begraafplaatsen 'De Wolfsbergen' en aan de Kerkhoflaan ook mogelijk twee-diep te begraven (dat wil zeggen: 2 overledenen onder elkaar in één graf).
Op begraafpark 'Oeverse Bos'  en op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats Klazienaveen wordt twee-diep begraven door de gemeente als uitgangspunt toegepast.

Een eigen graf is aan te bevelen voor diegene die zelf langere tijd de beschikking over een graf wil hebben. Een eigen graf wordt uitgegeven voor een periode van 30 jaar; de termijn kan steeds met 10 jaar worden verlengd. Als een rechthebbende is overleden, krijgt de familie namelijk gelegenheid om een nieuwe rechthebbende in te schrijven bij de gemeente. Indien de familie geen verlenging wenst dan vervalt dit recht.
In eigen graven is het verder mogelijk een grafkelder te laten plaatsen; bij een algemeen graf (zie verderop) is dat niet mogelijk.
Voor kinderen zijn er eigen graven voor twee leeftijdscategorieën, nl. voor de leeftijd 0 tot 1 jaar en voor de leeftijd van 1 tot 6 jaar. Hierbij gelden wel afwijkende afmetingen.

Algemene graven
Een algemeen graf wordt door de gemeente beschikbaar gesteld voor de duur van 20 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Na deze termijn wordt het graf geruimd. De nabestaanden c.q. de familie worden hiervan altijd in kennis gesteld.
In de buitendorpen (zie hiervoor bij eigen graven) wordt in een algemeen graf één overledene begraven. In de plaats Emmen zelf worden overledenen van verschillende families op de begraafplaats 'De Wolfsbergen' en op begraafpark 'Oeverse Bos' altijd in twee verdiepingen begraven.

N.B.
Voor zowel de algemene als de eigen graven geldt dat de graven aansluitend worden uitgegeven. Dat betekent dat het dus niet mogelijk is om voorkeur voor een bepaalde plek op de begraafplaats aan te geven.

Ruimen van graven
Een algemeen graf kan na 10 jaar wettelijke grafrust van de laatstbegravene door of op last van de gemeente - als enige bevoegde instantie - worden geruimd. De stoffelijke resten worden dan op dezelfde begraafplaats - al dan niet op verzoek van de nabestaanden/familie - herbegraven. Voor het ruimen van een eigen graf is altijd toestemming nodig van de rechthebbende.

N.B. Deze procedure geldt ook bij een urnengraf, waarbij de as ook op de betreffende begraafplaats of - op verzoek - elders wordt verstrooid.


Terug naar veelgestelde vragen