Veelgestelde vragen

i. Algemene Begraafplaatsen Gemeente Emmen

Inleiding

Het overlijden van iemand komt vaak onverwacht en voor de nabestaanden zijn er dan plotseling een hoop zaken rond de begrafenis of crematie te regelen. En dat, terwijl men tegelijkertijd in rouw is gedompeld. Waar, hoe en welke mogelijkheden de gemeente Emmen biedt rondom begraven, daarover gaat deze brochure. Deze is bedoeld om u inzicht te geven in de mogelijkheden die de gemeentelijke begraafplaatsen bieden. Om weloverwogen keuzes te maken, keuzes waar iedereen ooit toch eens voor komt te staan.

Iemand die overleden is moet op een begraafplaats worden begraven of in een crematorium worden gecremeerd, zo staat in de Wet op de Lijkbezorging.
Deze wet geeft een termijn aan waarbinnen de begrafenis of crematie moet plaatsvinden.
Binnen de regelgeving van die wet heeft de gemeente Emmen voor haar algemene begraafplaatsen de 'Verordening betreffende het beheer van de Algemene Begraafplaatsen' vastgesteld. Eind 2002 is deze geactualiseerd en aangepast aan de eisen des tijds. Dat laatste mede omdat een kleine maar groeiende groep nabestaanden als onderdeel van het afscheid van de overledene en van het rouwproces (een deel van) de organisatie, formaliteiten rond de uitvaart en keuze van grafbedekkingen zelf ter hand wenst te nemen. In de meeste gevallen wordt dit nu nog door een uitvaartverzorger verzorgd. Deze zal of kan u adviseren, maar vaak zijn ook de wensen van de overledenen wel bekend. Persoonlijke wensen rondom de uitvaart worden door de gemeente zoveel mogelijk gerespecteerd dan wel gehonoreerd.

De algemene begraafplaatsen

De gemeente Emmen kent 14 algemene begraafplaatsen.

In de plaats Emmen:
- begraafplaats 'De Wolfsbergen' aan de Weerdingerstraat
- de begraafplaats aan de Kerkhoflaan
- begraafpark 'Oeverse Bos' aan de Meerdijk

In de buitendorpen:
- de begraafplaats aan de Runde in Emmer-Compascuum
- de begraafplaats aan de Havenstraat in Erica
- de begraafplaats aan het van Echtenskanaal NZ in Klazienaveen
- de begraafplaats aan het Drijverspad in Nieuw-Amsterdam
- de begraafplaats aan de Klazienaveensestraat in Nieuw-Dordrecht
- de begraafplaats aan het Weerdingerkanaal in Nieuw-Weerdinge
- de begraafplaats aan het Stad in Roswinkel
- de begraafplaats aan het verlengde van Echtenskanaal in Zwartemeer
- de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in schoonebeek
- de begraafplaats aan de Nieuweweg in Veenoord
- de begraafplaats aan de Ellenbeek/Dordseweg in Weiteveen

Verder heeft de gemeente gesloten algemene begraafplaatsen in:
- de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Schoonebeek
- de begraafplaats aan de Europaweg in Schoonebeek
- de begraafplaats aan de Boerdijk in Veenoord
- de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Emmen
- de begraafplaats aan de Wilhelminsatraat in Emmen
Op deze begraafplaatsen wordt alleen nog begraven in al gereserveerde eigen graven.

Naast de algemene begraafplaatsen gemeente zijn er bijzondere begraafplaatsen en kerkhoven van R.K. Parochies:
- het kerkhof van de H. Willehadusparochie aan het Hoofdkanaal OZ te Emmer-Compascuum
- het kerkhof van de St. Jozefparochie aan de Stikker te Barger-Compascuum
- het kerkhof van de H. Antonius van Paduaparochie aan de Hoogeweg te Zwartemeer
- de begraafplaats van de H. Henricusparochie aan de stellingstraat te Klazienaveen
- het kerkhof van de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen aan de Kerkweg te Erica
- de begraafplaats van de parochie van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede aan de Ir. Biewengaweg te Weiteveen
- het kerkhof van de H. Monifatiusparochie aan kerkweg te Nieuw Schoonebeek
De parochies hebben ieder hun eigen reglementen en voorwaarden voor deze begraafplaatsen en kerkhoven. De gemeentelijke regelgeving is daarop niet van toepassing.

Ook zijn er op een 5 tal plaatsen Joodse (Israëlitische) begraafplaatsen in de gemeente Emmen, die allen onder het beheer van het NIK (Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap) vallen. Het NIK beheert Joodse begraafplaatsen in heel Nederland, in plaatsen waar er geen kehilla (hebreeuws voor: Joodse Gemeente) is die deze taak verricht. Het NIK heeft een consulent Joodse begraafplaatsen in dienst. De consulent ziet toe op het onderhoud en bewaart de contacten met de burgerlijke gemeente waar de betreffende begraafplaats is gesitueerd. De Joodse begraafplaatsen zijn niet openbaar toegankelijk.

Beheer algemene begraafplaatsen
Het beheer van de algemene begraafplaatsen berust bij de afdeling Dorpen en wijken, team SO/Begraafplaatsen en Landschap (GBL) van de dienst Groen, Toerisme en recreatie, Milieu en Reiniging (GTMR). Deze afdeling houdt ook de registratie bij van de graven op de begraafplaatsen. Daar weten ze dus precies wie waar begraven ligt.
Na een overlijden zoekt de begrafenisvereniging in de persoon van een uitvaartverzorger eerst contact met deze gemeentelijke afdeling en daarna met de afdeling Burgerzaken voor het treffen van de noodzakelijke administratieve maatregelen. Dan wordt de grafdelver van de betreffende begraafplaats ingeschakeld.

Taken grafdelvers
De gemeente Emmen heeft 8 medewerkers + 1 grafdelvers/kraanmachinisten in dienst, die in principe één of meer begraafplaatsen 'hebben'. De grafdelver van de begraafplaats waar een teraardebestelling zal plaatsvinden wordt hiervan in kennis gesteld. Tevens wordt de kraanmedewerker op de hoogte gebracht.
Zij zorgen er samen voor dat een graf tijdig klaar is voor de begrafenis.
De grafdelver van de betreffende begraafplaats zorgt daarna ook weer voor het dichten en de afwerking van het graf.
Tijdens de begrafenisplechtigheid leidt hij de stoet naar het graf. Hij is verder verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en zorgt er voor dat eigendommen van anderen gerespecteerd worden.
De grafdelver houdt een register bij van 'zijn' begraafplaats waarin onder andere staat wie waar begraven ligt. Bovendien is hij ook beschikbaar voor allerlei vragen over de begraafplaats zelf. Verder ziet hij er op toe dat grafmonumenten goed en overeenkomstig de voorschriften geplaatst worden.
De grafdelver verzorgt ook alle voorkomende onderhoudstaken op 'zijn' begraafplaatsen, zodat die een verzorgde indruk bieden. Tevens doet hij de asbusbijzettingen, of de asverstrooiingen.


Terug naar veelgestelde vragen