Veelgestelde vragen

h. Ter beschikking van de wetenschap, Wat houdt het in?

Bij het ter beschikking stellen van de wetenschap is er toestemming het lichaam na overlijden te gebruiken bij het onderwijs aan medische studenten.

Leeftijd
Na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar is het voor een ieder mogelijk zijn of haar lichaam na de dood ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Universiteiten
Hiervoor moet eerst contact opgenomen worden met één van de Nederlandse universiteiten of met een aan een universiteit verbonden ziekenhuis. De voorwaarden kunnen per universiteit verschillen. Informeer naar adressen van universiteiten en ziekenhuizen bij uw huisarts.

Uw verklaring in tweevoud
Er dient een handgeschreven verklaring in tweevoud opgesteld te worden waarin u vastlegt dat u uw lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap.
Eén exemplaar wordt bewaard bij de desbetreffende medische faculteit. Het andere exemplaar bewaart u zelf en moet meegenomen worden bij de aangifte van overlijden.

Bevestiging nabestaande
Eén van uw nabestaanden moet schriftelijk bevestigen dat hij of zij op de hoogte is van uw wens.

Acceptatie universiteit
Het kan zijn dat als het moment daar is en het lichaam wordt aangeboden aan de universiteit dat deze het lichaam om één of andere reden niet accepteert:
- Vanwege de doodsoorzaak
- Omdat men al voldoende lichamen ter beschikking heeft
Het gevolg is dat er alsnog een crematie of begrafenis geregeld moet worden.

Afscheid nemen en ter beschikking van de wetenschap
Bij het ter beschikking stellen van een lichaam aan de wetenschap is er nog steeds mogelijkheid om afscheid te nemen van de overledene. Het is echter wel zo dat de universiteit het lichaam binnen 24 uur op de universiteit verwacht.

Draaiboek voor snel afscheid
Als men van te voren een draaiboek heeft klaarliggen kan er heel snel een afscheid geregeld worden en is het toch mogelijk om waardig afscheid te nemen. Laat u informeren over de mogelijkheden bij uw vereniging of uitvaartverzorger.


Terug naar veelgestelde vragen