Veelgestelde vragen

g. Waarom zijn de kosten van begraven of crematie zo hoog?

De kosten van een uitvaart zijn erg afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
Hieronder geven Uitvaartverzorging Zwartemeer en de Begrafenisvereningen van Zuid-Oost Drenthe enig inzicht is de te maken kosten. De basiskosten zijn veelal gedekt door de uitkering van de vereniging maar vaak zijn er wensen die de kosten behoorlijk kunnen doen oplopen. Uitvaartverzorging Zwartemeer en enkele verenigingen hebben daarvoor extra pakketten in hun lidmaatschappen die ook die hoge kosten kunnen dekken.

Een begrafenis of crematie?
- Begrafenis: welke begraafplaats wordt gekozen?
- Crematie: Hoe lang worden aula en koffiekamer ingehuurd?
o Hebben we te maken met weekendtoeslag in het geval van een crematie op zaterdag?
o Kiest u voor een geluidsopname en/of video-opname?
o Waar wil men de asurn bewaren? Of hoe wordt de asverstrooiing verzorgd?
o Kiest u voor goedkope of dure uitvaartkist?
o Worden er dragers door de vereniging verzorg of extra ingehuurd of draagt de familie zelf?
o Waar vindt het opbaren plaats, in de aula van de vereniging of moet er een aula worden gehuurd?

thuis opbaren of buitenshuis opbaren?
- Hoeveel keer moet de overledene vervoerd worden met de rouwauto?
- Vindt de uitvaartplaats met paarden en koets?
- Worden er volgauto’s ingehuurd of gebruiken de nabestaanden hun eigen auto?
- Hoeveel rouwcirculaires worden er verstuurd?
- Zijn de drukkosten verhoogd met speciaal tarief van weekend of feestdagen?
- Welke soort rouwbrief wordt gekozen?
- Hoeveel advertenties worden er geplaatst en in welke (regionale) dag- of weekbladen?
- Moet er een locatie ingehuurd worden voor een afscheidsceremonie of was de overledene lid van een kerkelijke gemeenschap waarbij het gebruik van de kerk na overlijden voor de afscheidsplechtigheid geen kosten met zich meebrengt?
Wie verzorgt de afscheidsplechtigheid?
- Is men lid van een kerkelijke gemeenschap dan moet er meestal betaald te worden voor de voorganger, de koster en de organist
- Wordt de afscheidsplechtigheid verzorgd door een daarin gespecialiseerde persoon dan is het basistarief minimaal € 200,00 tot wel € 1500,00
- Waar vindt de koffietafel plaats en wat kost de bediening?
- Hoeveel mensen komen naar de koffietafel na de uitvaart en welke consumpties worden er genuttigd?
- Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan bloemstukken?
- Keuze grafmonument?

Hoeveel uur heeft de uitvaartverzorger nodig om de uitvaart te organiseren en te begeleiden?
Uitvaartverzorging Zwartemeer en de verenigingen vergoeden deze kosten. Maar een verzekering heeft vaak een vast bedrag en daar moet u het mee doen. Veel uitvaartverzorgers werken dan met een uurtarief, daar de ene familie meer tijd vraagt dan de andere.
Gemiddeld zijn wij ca. 20 uur per uitvaart nodig. Dit is inclusief nagesprek en administratie.

Gemiddelde kosten crematie
De kosten voor een crematie komen gemiddeld neer op € 3.500,-
exclusief bestemming van de asurn.

Gemiddelde kosten begrafenis
De kosten voor een begrafenis komen gemiddeld neer op € 4.500,-
inclusief grafhuur, exclusief grafmonument.

De opdrachtgever ontvangt altijd een gespecificeerde factuur van Uitvaartverzorging Zwartemeer of de vereniging waar de overledene lid van was. Op die factuur zijn alle kosten vermeld met daarbij het in mindering te brengen bedrag, afhankelijk van het pakket waarvoor de overledene bij leven bij de vereniging gekozen heeft en contributie voor heeft betaald.
De zaken die altijd door de vereniging worden betaald zoals b.v. dragers, de opbaring in de eigen aula en het vervoer met de lijkauto e.d. staan meestal niet meer op de factuur.

Rouwverwerking
www.verliesverwerken.nl, de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding, de LSR, is er op gericht degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen.
www.korrelatie.nl, voor informatie, hulp en deskundig advies.
www.rouw.nl, Uitvaart Internet Diensten.
www.kindenrouw.nl, de stichting kind en rouw trekt zich het lot aan van kinderen die in een rouwproces zijn gekomen.
www.lieve-engeltjes.nl, een Nederlandstalige contactgroep voor mensen die te maken hebben met het verlies van een kind.
www.achterderegenboog.nl, Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin.
www.vook.nl, vereniging ouders van een overleden kind.
Kisten, Waden, Urnen, Kunst
www.margaretsabee.com
www.bogra.nl
www.hooglandburgum.nl
www.pvanwijk.nl
www.ruthderuwe.nl
www.memento-gedenkbeelden.nl


Terug naar veelgestelde vragen